Transit-Impuls
In- en overzicht bij complexe vervoers- en infravraagstukken


Welkom bij Transit-Impuls bv


Projecten en processen in de ruimtelijke omgeving, vaak rondom stedelijke knooppunten, dat is onze business. 

Uw project, uw opgave, uw probleem begrijpen, tot in de puntjes, dat is ons doel. Daarbij hoort uiteraard een diepgaand begrip van de omgeving en de spelers daarin.

Wij stellen diepgravende, soms confronterende vragen, om tot inzicht te krijgen in de materie, en we brengen jarenlange ervaring mee om die inzichten te toetsen aan andere projecten.

Wij brengen ideeën op tafel die er wellicht tot nu toe nog niet lagen....


Ons team

Bruno van Dunné

Bruno van Dunné

Positie Partner

Over Project- en programmamanager, strategisch adviseur, interim-bestuurder in het publieke-private veld, waar complexe governance- en stakeholderbelangen liggen, waar veel verandering nodig is, waar strategie ook daadwerkelijk gerealiseerd moet worden. Ben vaak te vinden in projecten met een stevige bestuurlijke, technische en/of ruimtelijke component, zoals stationsprojecten. Een ingenieur met een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Analytisch sterk, een katalysator. Zakelijk en betrokken. Ben bereid om buiten de gebaande paden te handelen. Het verbinding maken tussen techniek en mens in vaak complexe omgevingen en organisaties geeft mij energie. Ik ben een netwerker; een bruggenbouwer en intermediair tussen publiek en privaat.

Als u teveel tijd kwijt bent aan nevenzaken, wordt u afgeleid van uw eigenlijke werk en kan uw bedrijf niet efficiënt opereren.Wij analyseren uw bedrijfsprocessen en bieden ondersteuning voor alle managementaspecten, zodat u zich alleen maar bezig hoeft te houden met uw kerntaken.